Annostelutuotteet

Techcon annosteluventtiilit

Sopivaa annosteluventtiiliä valitessa kiinnitämme huomiota useisiin asioihin, jotta lopputulos on mahdollisimman täydellinen: annosteltava aine, aineen viskositeetti, aineen käyttöikä/reaktionopeus, annosteltava määrä, toleranssit. Tämän vuoksi on myös ymmärrettävää, että annosteluventtiilejä on olemassa useita erilaisia. Alla on listattuna tuotevalikoimaa, joita tarjoamme tarkkuusannostelun haasteisiinne.

 

Puristusventtiilit


Puristusventtiilit soveltuvat matalan viskositeetin nesteiden annosteluun. Ventiili on liitetty ohjainlaitteeseen, jonka käskyn pohjalta lähettää paineilmalla annostelusyklin venttiiliin. Tämän seurauksena venttiili aukeaa päästääkseen nesteen virtaamaan venttiilin läpi. Sylkin päätyttyä venttiili sulkeutuu. Vaihdettavien annosteluletkujen ansiosta puristusventtiilillä voidaan annostella kuluttavia täyteaineita sisältäviä nesteitä sekä kaksikomponenttisia nesteitä. Venttiilin sekä ohjainlaitteen lisäksi tarvitaan TS1250 -sarjan paineastia.

Tuote Kuvaus Syklinopeus (1/min) Viskositeetti-alue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus
PDF
 TS1212 Puristusventtiili juoksevien nesteiden annosteluun. Vaihdettavat annosteluletkut 400  1 – 45 000 Anaerobiset, syanoakrylaatit, 2-k. tuotteet, öljyt TS250, TS350, TS555R TS1212


Kalvoventtiilit

Kalvoventtiileitä suositellaan käytettäväksi kosteudelle herkkien materiaalien kuten syanoakrylaattien annosteluun. Kemiallisen yhteensopivuuden takaamiseksi tätä ”tiivisteetöntä” venttiilirakennetta on tarjolla myös Teflon®:ista ja Delrin®:istä, esim. UV-tuotteiden annosteluun. Annostelua voidaan hienosäätää vielä venttiilissä olevasta kierreruuvista. Venttiilin sekä ohjainlaitteen lisäksi tarvitaan joko TS1250 -sarjan paineastia. Tuote saataville myös käsikäyttöisenä (TS5623).

Tuote Kuvaus Syklinopeus (1/min)
Viskositeetti-alue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus PDF
TS5620- sarjan venttiilit Yhteensopiva kosteudelle herkkien nesteiden annosteluun 400+ 1 – 50 000 Syanoakrylaatit, öljyt, lakat, uv-liimat TS250, TS350, TS555R  TS56520
TS5624DMP Varustettu kertakäyttöisellä virtaus-kanavalla säästäen puhdistus-työssä  500+  1 – 50 000 Syanoakrylaatit, uv-liimat, 2-k. tuotteet, pastat, anaerobiset liimat  TS250, TS350, TS555R  TS5624DDMP


Neulaventtiilit


Neulaventtiilit hyödyt tulevat esiin kun halutaan annostella mahdollisimman pieni määrä (alle 0,002ml) nestettä kerralla. Venttiiliin liitetty ohjainlaite nostaa pneumaattisesti venttiilin neulan kunnes annostelusykli päättyy. Syklin päätyttyä palautusjousi laskee neulan takaisin paikalleen. Annostelua voidaan hienosäätää vielä venttiilissä olevasta kierreruuvista. Rakenteensa ansiosta neulaventtiilillä voidaan annostella jopa 100 000 mPa.s nesteitä.

Tuote Kuvaus Syklinopeus (1/min) Viskositeetti-alue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus PDF
TS5420 Voidaan käyttää myös kaksivaiheisesti. jolloin jousen sijaan paineilma palauttaa neulan. Pyörivän Luer -liitännän ansiosta taivutetut metallineulat voidaan asentaa mihin asentoon tahansa 400+ 1 – 100 000 Aktivaattorit, musteet, öljyt, liuottimet, alkoholi TS250, TS350, TS555R TS5420
TS5440 400+ 1 100 000 Aktivaattorit, musteet, öljyt, liuottimet, alkoholi TS250, TS350, TS555R TS5440


Karaventtiilit


Karaventtiilien edut tulevat parhaiten esiin, mitä korkeampi viskositeetti nesteellä on. Toisin kuin neulaventtiilissä, karaventtiilin mäntä työntyy venttiilissä eteenpäin päästääkseen nesteen virtaamaan. Syklin päätyttyä palautusjousi työntää männän takaisin paikalleen. Venttiilissä voidaan hyödyntää myös vakuumiominaisuutta, jolloin syklin jälkeen osa nesteestä palautuu takaisin venttiilin sisälle välttääkseen nesteen tiputuksen.

Tuote Kuvaus Syklinopeus (1/min) Viskositeettialue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus PDF
TS5322 Korkeaviskoosisten nesteiden tarkkaan annosteluun, soveltuu myös kosteudelta herkkien nesteiden annosteluun 500+ 1 – 1 000 000 Rasvat, RTV silikoni, UV-kovetteinen liima TS250, TS350, TS555R TS5322
TS941 Korkeaviskoosisten nesteiden annosteluun suurissä määrissä (ml/s) 400+ 1 – 3 000 000 Rasvat, RTV silikoni, UV-kovetteinen liima TS250, TS350, TS555R TS941


Spray -venttiilit

Spray-venttiilit soveltuvat matala viskoosisten materiaalien tarkkaan spray-annosteluun. Annosteltava kuvio, sen muoto sekä tarkkuus määräytyvät käytettävän venttiiliversion pohjalta. Annosteltavaa nesteen määrään voidaan säätää nopeasti venttiilin päällä olevasta kierreruuvista.

Tuote Kuvaus Syklinopeus Viskositeettialue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus PDF
TS5520 Hyvin matalien viskositeettien annosteluun soveltuva, hienojakoinen sumu 400+ 1 – 1 000 aktivaattori, öljyt, lakat TS566R
TS5540 Pyöreän spray-kuvion 1 – 5 000 aktivaattori, öljyt, lakat TS566R
TS5540F Vastaava kuin TS5540, mutta elliptisellä spray-kuviolla 1 – 5 000 aktivaattori, öljyt, lakat TS566R
TS5540-MS

Syöttöruuviventtiili


Ruuviventtiilien suureksi eduksi on muodostunut annostelun tarkkuus, vaikka nesteen ominaisuudet muuttuisivat tuotantoprosessin aikana. Tämän ansiosta Techconin TS5000DMP -venttiiliä voidaan käyttää sekä venttiiliä kuluttavien, että kaksikomponenttisten nesteiden kanssa. Vaihdettavalla materiaalin virtauskanavalla (IMP, Interchangeable Material Path) varustetun venttiilin moduulimainen rakenne mahdollistaa syöttöruuvin ja kammion vaihdon ilman venttiilin irrotusta laitteistosta.

Tuote Kuvaus Syklinopeus Viskositeettialue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus PDF
TS5000DMP Kertakäyttöisellä virtauskanavalla varustettu venttiili. Kanava vaihdettavissa nopeasti 300+ 30 000 – 1 300 000 RTV silikoni, epoksit, 2-k. nesteet, rasvat TS577R TS5000DMP-DCX

Epäkeskoruuvipumppu


TS8100 epäkeskoruuvipumpulla voidaan annostella erittäin tarkasti viskositeetin muutoksista riippumatta. Venttiilissä roottorin pyöritys staattorin sisällä ohjaa nestettä kolosta seuraavaan, kohti annosteluneulaa. Tämä mahdollistaa erittäin tarkat annostelutoleranssit, vaikka nesteen olomuoto ja viskositeetti muuttuisi.

 

Tuote Kuvaus Syklinopeus Viskositeettialue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus PDF
TS8100 Volumetrinen annosteluventtiili juoksevien sekä paksujen nesteiden annosteluun. Tarkka +/- 1% annostelutoleranssi 1 – 300 000 lakat, rasvat, 1K liimat TS588R TS8100

2K epäkeskoruuvipumppu

TS8200D epäkeskoruuvipumppu kaksikomponenttisten (2K) aineiden annosteluun, jossa liiman viskositeetin muutokset eivät vaikuta annostelumääriin. Annostelutoleranssi erittäin tarkka (n. +/- 1%), ja pumpulla voidaan annostella eri sekoitussuhteiden aineita TS580D -ohjauslaitteen avulla.

Tuote Kuvaus Syklinopeus Viskositeettialue (mPa.s) Yhteensopivuus Ohjainlaite yhteensopivuus PDF
TS8200D Volumetrinen 2K -annostelupumppu erilaisille 2K -aineille 1 – 300 000 mPas Kaksikomponenttiset liimat, valumateriaalit ja tahnat TS580D TS8200D